ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

බෝධිරාජ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානය - රක්වාන

ඉගෙනීම, රැකිරක්ෂා කටයුතු, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ආදී නොයෙකුත් වගකීම්වලින් යුතු අනවරත ක්‍රියාදාමයක නියැලී සිටින අපගේ ජීවිතය  ගලා යන්නේ නොනැවතී වේගයෙන් ඉදිරියට ගලායන ජලප්‍රවාහයක් මෙන් ය. ඉඳහිට විවේකයක් ගත්ත ද එය ද ගතවන්නේ හති ඇරීමටත්, සිදුවූ අතපසුවීම් ගැන තැවීමටත්, ඉදිරියේ තැනෙන අහස් මාළිගා ගැන සිතීමටත් පමණ ය. සත්‍ය වශයෙන් ම ඒ මගින් අප තුළ පවත්නා අසහනය වැඩිවෙනවා මිස අඩුවීමක් නම් නොවන්නේ ය.

ජීවිතයට පූර්ණ විවේකයක් අවශ්ය ය. ඒ විවේකය ලැබෙන්නේ දෛනික පරිසරයෙන් බැහැර නිහඩ නිසසල තුරුලතා පිරි වන අරණකදී ය. ගතේ දාහන නිවීගොස් සිත පහන් වන්නට පටන් ගන්නේ එබදු වටපිටාවකදී ය.

සංකීර් ණ සමාජ ජීවිතයේ කාර්ය්ය බහුලතාවෙන් මිදී මානසික සහනය සොයන පින්වතුන්ගේ යහපත පතා බෝධිරාජ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානය විවෘත වී තිබේ. සූරියකන්ද රක්වාන මාර්ගයේ 7 වංගුව (ස්ප්රිංවුඩ්) අසල රක්කර 7 ක් පුරා පැතිර සිටි අරණ්යක පරිසරයේ අදාළ පහසුකම් සැලසී ඇත. මුහුදු මට්ටමින් අඩි 2400 ක් පමණ ඉහළින් පිහිටි කදුවැඩි සහිත සිසිල් දේශගුණයෙන් යුතු මේ සුවදායක තපෝ භූමිය 100 කට පමණ රැස්විය හැකි ප්‍රධාන ශාලාවකින් ද 40 දෙනෙකුට ප්‍රමාණවත් නේවාසික පහසුකම් වලින් ද සමන්විත ය. නේවාසිකයන් සදහා නිර් මාංශ ආහාර පානාදිය මධ්‍යස්ථානය මගින් සැපයෙයි. පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ ආධාර මත නඩත්තුවන මේ සාන්තිදායක සේවාව සදහා කිසිදු අයකිරීමක් නොකෙරේ.

බෝධිරාජ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානය

මුල්පිටුව      >     ආගමික      >  බෝධිරාජ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානය

English