ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

කලබල බිංදු

කලබල බිංදු ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය - හම්බන්තොට

හම්බන්තොට සිප්පිකුලමේ පිහිටි මේ සුවිශේෂී ළමා මධ්‍යස්ථානය දිනපතා පාසල් කාලයෙන් පසු ක්‍රියාත්මක ය. පැසැලේ කටයුතුවලදී ද ගෙදරදොර සාමාන්‍ය ජිවිතයේදී ද අධි ක්‍රියාකාරකම් දක්වන සහ හික්මවීමේ ස්වභාවය අඩු  1 වසර සිට 10 වසර දක්වා වූ ගැහැණු සහ පිරිමි දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂිත වූ පුහුණු වැඩසටහනක් මෙහිදී අනුගත ය. සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් දරු දැරියන් 60 ක් පමණ දැනට සේවය ලබන අතර ඔවුන්ට පුහුණු ගුරු උපදේශනයක් මෙන් ම දෛනික ආහාර වේලක් ද පිරිනැමෙයි. සාමාන්‍යෙයන් මාස 6 ක පමණ කාලයකදී මේ දරුවන් වැඩිහිටි හා ගුරු උපදෙසට අවනතවීම, අනිත් ළමයින් සමග පොදු ක්‍රියාකාරකම්වලට අනුගතවීම ආදී ගුණාංගයන්ට යොමුවන අයුරු දක්නට ඇත.

සාමාන්‍ය සමාජ ආකල්පය වන්නේ දක්ෂ දරුවන් පමණක් ඉහළට ඔසවාගෙන යාමයි. දක්ෂයන් පමණක් තෑගි ලබන, දක්ෂයන් පමණක් ඉදිරියට තල්ලු කරන ක්‍රමය යටතේ දක්ෂයන් නොවන දරුවන් තුළ ඇතිවන්නේ හීන මානයකි. විශේෂයෙන් පොත පතේ ඉගෙනුමට උනන්දුවක් නැති එහෙත් වෙනත් විවිධ  ක්‍රියාකාරකම්හි දක්ෂතා ඇති දරුවන්ට මේ ක්‍රමය යටතේ සිදුවන්නේ බලවත් අසාධාරණයකි. එනිසා එබදු දරුවන් ඉබේටම විරෝධාකල්පයට පෙළඹෙන බවත්, අනුන් නුරුස්සන අසම්මත ක්‍රියාවන්ට පෙළඹෙන බවත් පැහැදිලිව දක්නට ඇති සත්‍යය යි. අවසානයේ තරඟ විභාගවලින් අසමත්ව පාසැලෙන් ඉවතට විසිවෙන මේ දරුවෝ ඉතා පහසුවෙන් ම අපරාධකාරි කල්ලි කණ්ඩායම්වල ගොදුරු බවට පත්වෙති. මේ තත්වය වෙනස් කරන්නට නම් කලබල බිංදු සංකල්පය අනිවාර්යයෙන් ම රටපුරා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව බෝධිරාජ පදනමේ අදහසයි.

මුල්පිටුව      >  අධ්‍යාපනික     >  කලබල බිංදු

English