ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්‍මායතනය

ඇඹිලිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව, 70200.


දුරකතන - 0472260399 / 0474931725 / 0474930114

ෆැක්ස්- 047 49 31 682

ඊමේල්- sobhita@sltnet.lk

ශ්‍රී බෝධිරාජ පදනම

Design by: K. P. Maduranga Somachandra |Mobile : 0718045216
මුල් පිටුව ආගමික අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු සුභසාධන සේවා සමාජ සේවා ගව අභයදානය
මුල්පිටුව

ශ්‍රී බෝධිරාජ

පදනම

‘‘ හැකියාව ඇති විට රැකියාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පැන නොනගී“ යන සංකල්පය පෙරදැරිව පාසැල් හැරගිය තරුණ තරුණියන් සඳහා බෝධිරාජ වෘත්තීය ම්‍යස්ථානය විවෘතව තිබේ. වඩුකර්මාන්තය, ඇඳුම් සැකසීම, රූපලාවන්ය, ආහාර සැකසීම හා පරිගනක පුහුණුව ආදී පාඨමාලා රැසක් මෙහිදී ක්‍රියාත්මක වන  අතර සිසු සිසුවියන් 150ක් පමණ මෙමගින් පුහුණුව ලබති.

වෘත්තිය පුහුණු අමාත්‍යංශයේ අනුග්‍රහය යටතේ මේ සේවාව පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. මෙවන් සේවාවක අත්‍යවශ්‍යතාව බෝධිරාජ පදනමට පෙනීගියේ 1971 සහ 1989 වසරවල හටගත් අසහනකාරී තරුණ නැගිටීම් ඇතුළු ව්‍යසනකාරී තත්වයන් නිසාය. සාමාන්‍ය තරඟ විභාගවලින් ඉහළට මතු නොවන, එහෙත් විවිධ දක්ෂතා ඇති තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසකට  තම අනාගතය පිළිබඳ බිඳ වැටුනු බලාපොරොත්තු සමග ඇතිවන කළකිරීම, එපාවීම ආදී මානසික අසහනය නැතිකර නව අපේක්ෂාවන් යටතේ දක්ෂතා ප්‍රගුණ කරගන්නට මේ ආයතනය මගින් සැලසෙන සේවාව අතිමහත්ය.

මේ යටතේ දැනට පාඨමාලා 04 ක් ක්‍රියාත්මක වේ.

01. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී

02. සූපවේදී

03. වඩු කාර් මික

04. මැහුම් පාඨමාලාව (කාන්තා හා ළමා)


English